Ngaa Whainga (Our Goal)


Te Putake (Vision)

Kia tangata whenua ngaa taonga tuku iho o Maniapoto i roto i ngaa piiori

Our students are confident in the treasures of Ngaati Maniapoto me oonaa hapuu maha.


Te Wawata  (Mission)

Kia tuu kahika ki te pae kawau

Te develop and nurture aspirations of the iwi for our piiori


"A muri kia mau ki teenaa

kia mau ki te kawau maaroo

Whanake ake!  Whanake ake!

Maniapoto c. 1690

Ngaa Rautukutuku (Our Values)

Ko te tuapapa o te whare ko te Aroha

Ko ngaa pakitara o te whare ko te Kiritau me te Kauanuanu

Ko te poutokomanawa o te whare ko te Whanaungatanga

Ko te taahuhu ko te Kahikatanga

Ko Te Pua o Maniapoto e taumarumaru nei i too maatou nei kura.


Aroha                                Hosting visitors, kindness, compassion 

Kiritau                               Self-worth, self-respect

Kauanuanu                      Honour and respect others

Whanaungatanga          Positive relationships

Kahikatanga                    Leadership through positive and respectful influence

Te Pua o Maniapoto       Awakening and nurturing of the holistic well-being of

                                               our piiori 


"Ko te waka ko te rangimaarie, ko ngaa hoe o runga ko te aroha"